Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Anh - Việt
locally
['loukəli]
|
phó từ
với tính chất địa phương, cục bộ
Chuyên ngành Anh - Việt
locally
['loukəli]
|
Kỹ thuật
(một cách) địa phương, cục bộ
Toán học
(một cách) địa phương, cục bộ
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
locally
|
locally
locally (adv)
nearby, close by, in the vicinity, in the neighborhood