Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
lit
[lit]
|
động tính từ quá khứ của light
danh từ
(tiếng lóng trong nhà trường) viết tắt của literature