Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
lemonade
[,lemə'neid]
|
danh từ
li-mô-nát; nước chanh
Chuyên ngành Anh - Việt
lemonade
[,lemə'neid]
|
Kỹ thuật
nước chanh
Sinh học
nước chanh