Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
knife-grinder
['naif,graində]
|
danh từ
người mài dao, người mài dao rong
dụng cụ mài dao