Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
jezail
[dʒə'zail]
|
danh từ
loại súng trường Apghan dài và nặng