Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
ineffectual
[,ini'fektjuəl]
|
tính từ
không đem lại kết quả mong muốn; không đem lại kết quả quyết định (thuốc...), không ăn thua
vô ích
bất lực
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
ineffectual
|
ineffectual
ineffectual (adj)
incompetent, indecisive, weak, feeble, unimpressive, unsuccessful, useless, hopeless, inadequate, inefficient, inept, fruitless
antonym: competent