Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
ice-hockey
['ais'hɔki]
|
danh từ
(thể dục,thể thao) môn bóng gậy trên băng