Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
hất
[hất]
|
động từ
to push; to throw; (of horse) to fling
Từ điển Việt - Việt
hất
|
động từ
đẩy mạnh đi
hất thau nước ra sân
đưa chếch lên
hất mặt thách thức