Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
goalkeeper
['goulki:pə]
|
Cách viết khác : goalie ['gouli:]
danh từ
(thể dục,thể thao) người giữ gôn; thủ thành; thủ môn