Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
foin
[fɔin]
|
nội động từ
(từ cổ, nghĩa cổ) đâm với một vũ khí nhọn