Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
fines
[fainəz]
|
danh từ số nhiều
quặng bụi; bụi quặng; phần hạt mịn
Chuyên ngành Anh - Việt
fines
[fainəz]
|
Hoá học
mảnh vụn
Kỹ thuật
mảnh vụn