Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
ect
|
viết tắt
vân vân và vân vân ( et cetera )
phép dùng điện trị co giật ( electroconvulsive therapy )