Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
ecstatic
[ek'stætik]
|
tính từ
gây ra hoặc thể hiện trạng thái mê ly
Anh ta sung sướng mê li khi hay tin con gái mình chào đời