Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
dustbin
['dʌstbin]
|
danh từ
thùng rác
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
dustbin
|
dustbin
dustbin (n)
garbage can, trash can, wastepaper basket, wastebasket, bin, wastepaper bin, litter bin, wheelie bin