Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
dug-out
['dʌgaut]
|
danh từ
thuyền độc mộc
hầm trú ẩn (trong đường hào)
(từ lóng) sĩ quan phục viên tái ngũ