Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
droit
[drɔit]
|
danh từ
(pháp lý) quyền
(hàng hải) tiền bán chiến lợi phẩm thu được của địch