Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
doorstop
['dɔ:stɔp]
|
danh từ
vật ngăn không cho cửa đóng lại hoặc va vào tường