Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
diabetes
[,daiə'bi:tiz]
|
danh từ
(y học) bệnh đái đường
Chuyên ngành Anh - Việt
diabetes
[,daiə'bi:tiz]
|
Kỹ thuật
bệnh đái tháo đường
Sinh học
đái tháo