Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
delf
[delf]
|
Cách viết khác : delft [delft]
danh từ
đồ gốm đenfơ (sản xuất tại Hà-lan)
Chuyên ngành Anh - Việt
delf
[delf]
|
Hoá học
mạch, vỉa, thân quặng; hầm lò; cổng trường khai thac
Kỹ thuật
mạch, vỉa, thân quặng; hầm lò; cổng trường khai thác