Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
decade
['dekeid]
|
danh từ
bộ mười, nhóm mười
thời kỳ mười năm, thập kỷ
tuần (mười ngày)