Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
coulisse
[ku:'li:s]
|
danh từ
(sân khấu) hậu trường
(kỹ thuật) rãnh trượt