Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
couldst
['kudst]
|
động từ
quá khứ cổ của can ngôi thứ hai số đơn