Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
cfc
[,si: ef 'si]
|
viết tắt
chlorofluorocarbon, được dùng trong kỹ nghệ lạnh ( CFC được (xem) là gây hư hại cho tầng Ozone)