Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
cent
[sent]
|
danh từ
đồng xu (bằng 1 phần trăm đô la)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đồng xu đồng
(xem) care