Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
bride
[braid]
|
danh từ
người phụ nữ trong hoặc ngay trước ngày cưới của mình; người phụ nữ mới cưới; cô dâu
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
bride
|
bride
bride (n)
wife, fiancée, wife-to-be, newlywed, spouse, intended (dated or humorous), partner