Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
boots
[bu:ts]
|
danh từ
người đánh giày (ở khách sạn)
người khuân hành lý (ở khách sạn)