Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
bookable
['bukəbl]
|
tính từ
có thể đặt mua trước, có thể đăng ký trước