Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
boarding-house
['bɔ:diηhaus]
|
danh từ
nhà cung cấp bữa ăn và chỗ ở; nhà trọ