Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
beep
[bi:p]
|
danh từ
tiếng bíp bíp
động từ
phát ra tiếng bíp bíp