Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
batata
[bæ'tɑ:tə]
|
danh từ
khoai lang
Chuyên ngành Anh - Việt
batatas
|
Kỹ thuật
cây khoai lang
Sinh học
cây khoai lang