Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
autostrada
['ɔ:təstrɑ:də]
|
danh từ
đường dành riêng cho xe ô tô, xa lộ