Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
arbiter
['ɑ:bitə]
|
danh từ
người phân xử; trọng tài
quan toà, thẩm phán
người nắm toàn quyền