Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Chuyên ngành Anh - Việt
antiphase
|
Toán học
(có) pha ngược pha
Vật lý
(có) pha ngược pha