Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
anti-perspirant
[,ænti'pə:spərənt]
|
danh từ
chất chống đổ mồ hôi