Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
anti-histamine
[,ænti'histəmi:n]
|
danh từ
(y học) một trong nhiều dạng thuốc dùng để chữa dị ứng