Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
anglican
['æηglikən]
|
tính từ
(thuộc) giáo phái Anh
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (thuộc) nước Anh
danh từ
người theo giáo phái Anh