Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Anh
Việt
[việt]
|
Vietnamese
Vietnamese language; Vietnamese
His wife is a Vietnamese to the backbone/through and through; His wife is a true-born Vietnamese