Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Anh
Pole
|

Pole

Pole (pōl) noun

1. A native or inhabitant of Poland.

2. A person of Polish descent.