Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
museum
[mju:'ziəm]
|
danh từ
nhà bảo tàng
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
museum
|
museum
museum (n)
gallery, exhibition hall, arts center, academy, institution