Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Anh
Jiamusi
|

Jiamusi

Jiamusi (jyäʹmoōʹsēʹ, -müʹ-) also Chiamussu (-mʹsʹ) or Kiamusze (kyäʹmʹsʹ)

A city of extreme northeast China east-northeast of Harbin. It is an industrial center and a river port. Population, 350,000.