Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Anh
Jezebel
|

Jezebel

Jezebel (jĕzʹə-bĕl),

fl. ninth century B.C.

Phoenician princess and queen of Israel as the wife of Ahab. According to the Old Testament, she encouraged idolatry and was ultimately killed by Jehu.