Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
doubler
['dʌblə]
|
danh từ
máy nhân đôi
máy nhân đôi thế hiệu
máy nhân đôi tần số
Chuyên ngành Anh - Việt
doubler
['dʌblə]
|
Hoá học
máy nhân đôi
Kỹ thuật
máy gấp; máy chập (đôi); máy nhân đôi (tần số)
Toán học
máy nhân đôi
Vật lý
máy nhân đôi
Xây dựng, Kiến trúc
máy gấp; máy chập (đôi); máy nhân đôi (tần số)