Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Anh
Anglice
|

Anglice

Anglice (ăngʹglĭ-sē) adverb

In the English form: Firenze, Anglice Florence.

[Medieval Latin Anglicē, from Anglicus, English. See Anglican.]