Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
wanted
['wɔntid]
|
tính từ
cần, được cần đến, được yêu cầu, được đòi hỏi
cần một người đánh máy
bị tìm bắt, bị truy nã