Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
skinned
['skinid]
|
tính từ
(trong tính từ ghép) có nước da như thế nào đó
(có) da màu sẫm
(có) da hồng hào