Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
singles
['siηglz]
|
danh từ
trò chơi (quần vợt...) mỗi bên chỉ một người