Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
novella
[nə'velə]
|
danh từ ( số nhiều novellas)
tiểu thuyết ngắn; truyện mang tính tường thuật