Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
horticulture
['hɔ:tikʌlt∫ə]
|
danh từ
nghệ thuật trồng hoa, quả và rau; nghề làm vườn