Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
citriculture
['sitri,kʌlt∫ə]
|
danh từ
nghề trồng chanh, cam quýt