Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
bride
[braid]
|
danh từ
người phụ nữ trong hoặc ngay trước ngày cưới của mình; người phụ nữ mới cưới; cô dâu